Borovice 1 "Pinus Silvestris"
Původ: Pyreneje
První základní tvarování: Salvatore Liporace, další a dodatečné práce zaměstnanci firmy Isabelia.

Pine 1 "Pinus Silvestris"
Origin: Pyrenees
First basic shaping: Salvatore Liporace, next and additional work by employees of Isabelia company.